STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRI: wprowadzenie do obrotu na ASO (Catalyst) obligacji na okaziciela serii F1, Środa, 23 października 2019 (09:54)

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2019, 13/2019, 16/2019 Zarząd Kredyt Inkaso S.A. ("Spółka?) informuje, o podjęciu przez Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Uchwały nr 1104/2019 z dnia 22 października 2019 r. wprowadzającej do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii F1 wyemitowanych przez Spółkę, o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł (dwieście dziesięć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

O terminie pierwszego notowania obligacji na alternatywnym systemie obrotu Catalyst Spółka poinformuje odrębnym raportem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Maciej SzymańskiPrezes Zarządu
2019-10-23Bastian RinghardtCzłonek Zarządu