STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATP: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego., Środa, 23 października 2019 (10:18)

Raport bieżący nr 13/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka) informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za rok obrotowy 2018/2019 na dzień 29 października 2019 roku. Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 31 października 2019 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Piotr BielińskiPrezes Zarządu