STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2019 r., Środa, 23 października 2019 (12:20)

Zarząd Spółki JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000393811 (dalej jako ?Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING ASI S.A. na dzień 19 listopada 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.


W załączeniu stosowne dokumenty.

? ogłoszenie o zwołaniu NWZ 19.11.2019,

? Projekty uchwał na NWZ 19.11.2019,

? Informacja o liczbie akcji i głosów,

? Pełnomocnictwo ? osoba fizyczna,

? Pełnomocnictwo ? osoba prawna,

? Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika,

? Zestawienie zmian Statutu Spółki.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1,2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
January Ciszewski - Prezes Zarządu

Plik do pobrania