STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

JRH: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 roku., Środa, 23 października 2019 (12:48)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Spółki JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000393811 (dalej jako "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki JR HOLDING ASI S.A. na dzień 19 listopada 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

W załączeniu stosowne dokumenty.

? ogłoszenie o zwołaniu NWZ 19.11.2019,

? Projekty uchwał na NWZ 19.11.2019,

? Informacja o liczbie akcji i głosów,

? Pełnomocnictwo ? osoba fizyczna,

? Pełnomocnictwo ? osoba prawna,

? Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika,

? Zestawienie zmian Statutu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23January CiszewskiPrezes Zarządu

Plik do pobrania