STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Sygnity S.A., Środa, 23 października 2019 (14:15)

Raport bieżący nr 42/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że otrzymał od Nationale ? Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 23 października 2019 roku zawiadomienie przesyłane na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w którym poinformowano o zwiększeniu udziału Nationale ? Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego w ogólnej liczbie głosów w Spółce na skutek zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji własnych, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2019. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-10-23Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych

Plik do pobrania