STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Informacja o zawarciu istotnej umowy, Środa, 23 października 2019 (15:09)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa ("Umowa?) ze Skarbem Państwa - 3 Regionalną Bazą Logistyczną w Krakowie na dostawę podnośnika widłowego akumulatorowego. Umowa jest datowana na 21 października 2019 r. z terminem realizacji do 29 listopada 2019 r. Wartość Umowy wynosi 121 300,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta złotych) netto.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Spółka zapłaci kary umowne m.in. za odstąpienie od Umowy lub odstąpienie od części Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn dotyczących Spółki w wysokości 10% wartości brutto Umowy.

Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Dariusz GilPrezes Zarządu