STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG: Stanowisko Zarządu Capital Park SA dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, ogłoszonego w dniu 8 października 2019 r. przez Townsend Holding B.V. , Środa, 23 października 2019 (15:24)

Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa Prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Zarząd CAPITAL PARK S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka?), działając na podstawie art. 80 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 października 2019 r. przez spółkę Townsend Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (dalej: "Townsend?), która to spółka jest jednocześnie podmiotem nabywającym akcje, w związku z planowanym nabyciem przez Townsend 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stanowisko Zarządu stanowi załącznik do raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Jan MotzPrezes Zarządu

Plik do pobrania