STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SGN: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020, Środa, 23 października 2019 (16:45)

Raport bieżący nr 43/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020 rozpoczynającym się 1 października 2019 roku i kończącym się 30 września 2020 roku:

Rodzaj raportu okresowego oraz termin publikacji:

Raporty roczne za okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny ? 18 grudnia 2019 r.

Raporty kwartalne w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.:

Skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego ? 28 lutego 2020 r.

Skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego ? 14 sierpnia 2020 r.

Raport półroczny w roku obrotowym od dnia 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.:

Skonsolidowany raport półroczny ? 12 czerwca 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Sygnity S.A. informuje, iż:

- na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały odpowiednią kwartalną informację finansową, o której mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

- na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia,

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2019/2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-23Mariusz JurakWiceprezes Zarządu
2019-10-23Inga JędrzejewskaCzłonek Zarządu ds. Finansowych