STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SEN: Termin zakończenia kolejnego etapu prac poszukiwawczych dla koncesji Satu Mare w Rumunii przedłużony, Czwartek, 24 października 2019 (08:03)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc ("Spółka?) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o uzyskaniu przez Spółkę 12-miesięcznego przedłużenia terminu zakończenia trzeciego etapu prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Satu Mare w Rumunii oraz o prowadzonych działaniach dotyczących wykonania odwiertu Moftinu?1004 w I kwartale 2020 r.

Zakończenie trzeciego etapu przypadało pierwotnie na 26 października 2019 r. i w tym terminie Spółka była zobowiązana wykonać wszystkie wyznaczone prace przewidziane dla tego etapu. Zadaniem, które nadal pozostaje do wykonania w ramach zobowiązań tego etapu, jest przeprowadzenie badań sejsmicznych 3D na obszarze co najmniej 120 km2. Spółka wystąpiła o wydanie pozwolenia na realizację programu badań sejsmicznych 3D obejmującego obszar 148 km2 w rejonie Berveni, leżącym na północ od zakładu przetwarzania gazu Moftinu. Niestety w procesie pozyskiwania pozwolenia wystąpiły nieprzewidywane opóźnienia wynikające z konieczności zawierania umów dotyczących wejścia na teren poszczególnych parceli znajdujących się na obszarze badań sejsmicznych, z licznymi właścicielami gruntów. Ostatecznie umowy dostępu zostały zawarte z wszystkimi właścicielami gruntów, jednakże opóźnienie powodowało, że nie było możliwe przeprowadzenie badań przed upływem terminu zakończenia trzeciego etapu. W tej sytuacji Spółka wystąpiła do rumuńskiego regulatora - Narodowej Agencji Zasobów Mineralnych (National Agency of Mineral Resources) o 12-miesięczne przedłużenie terminu, aby mieć wystarczający czas na realizację programu badań sejsmicznych oraz na wypełnienie wszystkich zobowiązań aktualnego etapu poszukiwawczego. Obecnie ostateczny termin realizacji obowiązkowych prac upływa 28 października 2020 r.

Obecnie, biorąc pod uwagę uzyskane 12-miesięczne przedłużenie terminu, Spółka przewiduje, że program badań sejsmicznych rozpocznie się w II kwartale 2020 r., kiedy będzie bardziej sprzyjająca pogoda i lepsze warunki gruntowe na obszarze, gdzie prowadzone będą badania. Przesunięcie programu badań sejsmicznych umożliwi Spółce szybsze wykonanie odwiertu Moftinu-1004. Według założeń Moftinu-1004 ma być odwiertem produkcyjnym, o głębokości około 1.000 m. Dla odwiertu Moftinu-1004 pozyskano niezbędne zezwolenia i prowadzone są już prace nad naziemną infrastrukturą niezbędną przy wierceniach. O ile będzie dostępna wiertnica to wiercenie Moftinu-1004, jak się zakłada, powinno rozpocząć się w styczniu 2020 r. Odwiert Moftinu-1004, po uzbrojeniu i podłączeniu do rurociągu, zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld

Plik do pobrania