STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARC: Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależną, Czwartek, 24 października 2019 (13:45)

Raport bieżący nr 17/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w ("Spółka Przejmująca?, "Emitent?) w nawiązaniu do informacji przekazanej w Raporcie Bieżącym nr 5/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 roku zawiadamia, iż Emitent w dniu dzisiejszym otrzymał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką zależną T-matic Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka przejmowana?) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000444112.

Połączenie zostało dokonane na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i przyjętym w dniu 9 kwietnia 2019 roku przez Zarządy obu łączących się spółek. Połączenie Spółek nastąpiło w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH?), tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez zmiany statutu Spółki Przejmującej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Arcus S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki T-matic Systems S.A. W wyniku połączenia T-matic Systems S.A. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24Rafał CzeredysCzłonek Zarządu