STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GCN: Podjęcie uchwały o rozwiązaniu spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna , Czwartek, 24 października 2019 (13:48)

Raport bieżący nr 18/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Groclin S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 23 października 2019 roku Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, działając zgodnie z art. 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna. Spółka zależna zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Emitent posiada 99% udziałów w kapitale zakładowym Marketing Groclin spółka akcyjna spółka jawna.

Decyzja o likwidacji spółki zależnej Marketing Groclin spółka akcyjna Spółka jawna znajduje swoje uzasadnienie w kontynuacji reorganizacji działalności Grupy Kapitałowej Groclin zmierzającej do poprawy efektywności działalności Grupy i uproszczeniu struktury Grupy Kapitałowej.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24André GerstnerPrezes ZarząduAndré Gerstner