STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VIN: Informacja o spłatach z posiadanych portfeli wierzytelności do dnia 30 września 2019 roku., Czwartek, 24 października 2019 (14:51)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka? lub "Emitent?), podaje do publicznej wiadomości spłaty z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 30.09.2019 r.:

W okresie 1.01 ? 30.09.2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 70.320 tys. zł.

W trzecim kwartale 2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 23.946 tys. zł.

Dla porównania:

- W okresie 1.01 ? 30.09.2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 63.487 tys. zł.

- W trzecim kwartale 2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 21.111 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w III kwartale 2019 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 20 listopada 2019 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-24Jan KuchnoPrezes Zarządu