STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4FM: Uchwała Zarządu Emitenta o zakończeniu działalności operacyjnej serwisu naimprezie.pl, Piątek, 25 października 2019 (15:27)

Raport bieżący nr 31/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2019 z dnia 30 września 2019 roku, opisującego plany rozwoju Grupy Kapitałowej, których celem jest uporządkowanie aktywów oraz poprawa rentowności operacyjnej, Zarząd 4fun Media S.A. ("Emitent? "Spółka?) informuje, że po analizie najpilniejszych działań mających na celu ograniczenie kosztów oraz eliminację obszarów generujących straty operacyjne w segmencie e-commerce, podjął decyzję o zakończeniu działalności operacyjnej serwisu sprzedażowego naimpreze.pl.

Strata netto spółki NAIMPREZE.PL Sp. z o.o. w pierwszym półroczu wyniosła 0,5 mln złotych przy niższej niż zakładano sprzedaży na 2019 rok. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, iż całość nakładów finansowych Emitenta w ten serwis przekroczyła do tej pory 1,1 mln złotych (z czego 1 mln złotych stanowiły pożyczki do spółki), Zarząd Emitenta ocenił, iż prowadzenie projektu w obecnej formie będzie generować dalsze straty i wymagać będzie kolejnych inwestycji. W związku z opisanym stanem faktycznym oraz brakiem inwestora, który byłby zainteresowany dofinansowaniem projektu lub przejęciem całej spółki, Zarząd Emitenta podjął w dniu dzisiejszym uchwałę w sprawie zakończenia działalności operacyjnej serwisu naimpreze.pl.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25Aneta Parafiniuk Członek Zarządu
2019-10-25Tomasz Misiak Członek Zarządu