STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRS: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Piątek, 25 października 2019 (16:03)

Raport bieżący nr 48/2019

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Herkules S.A. ("Emitent?) informuje, że w dniu 25 października 2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, informujące o zmniejszeniu udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta poniżej progu 5%.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25Jacek TucharzWiceprezes Zarządu
2019-10-25Tadeusz OrlikProkurent

Plik do pobrania