STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH: Informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.10.2019, Piątek, 25 października 2019 (17:51)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. ("Spółka?) niniejszym raportem bieżącym przekazuje informacje bieżące dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ?), które odbyło się w dniu 24.10.2019 roku.

Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:

1) treść uchwał podjętych przez ZWZ wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za?, "przeciw? i "wstrzymujących się?;

2) treść projektów uchwał, które były poddane po głosowanie a nie zostały podjęte, co dotyczy projektu uchwały nr 25;

3) treść projektu uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZ został zgłoszony sprzeciw do protokołu stosownie do treści art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz "sprzeciw? do niepodjętej Uchwały nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Ewie Radkowskiej-Świętoń.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25Anna MilewskaPrezes Zarządu
2019-10-25Michał ReszkaProkurent

Plik do pobrania