STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SKH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24-10-2019 , Piątek, 25 października 2019 (18:54)

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. ("Spółka?) przekazuje informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby 24.10.2019 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.

Akcjonariuszom uczestniczącym w ZWZ przysługiwało łącznie 4.543.384 głosów. Ogólna liczba głosów w spółce SKARBIEC HOLDING S.A. w dniu 24.10.2019 r. wyniosła 6.821.677.

Lista akcjonariuszy:

1.AORAM SP. Z O.O., liczba głosów z akcji na ZWZ: 2.251.152; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 49,54%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 32,99%

2.METLIFE OFE, liczba głosów z akcji na ZWZ: 499.663; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 10,99%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 7,32%

3.NATIONALE ? NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, liczba głosów z akcji na ZWZ: 266.000; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 5,85%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 3,89%

4.PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY, liczba głosów z akcji na ZWZ: 378.034, procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 8,32%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 5,54%

5.REAL ESTATE INVESTMENTS FIZ, liczba głosów z akcji na ZWZ: 1.130.829; procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ: 24,88%; procentowy udział w liczbie głosów w ogólnej liczbie głosów: 16,57%


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25Anna MilewskaPrezes Zarządu
2019-10-25Michał ReszkaProkurent