STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych, Piątek, 25 października 2019 (18:57)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HELIO S.A. informuje, iż w dniu 25 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 16 ust. 3 pkt. 5 Statutu Spółki oraz zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych. Wybranym podmiotem jest spółka Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-155 Katowice) przy ul. Konduktorskiej 33, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 1695. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z wybranym podmiotem ma zostać zawarta umowa obejmująca:

- przeglądy półroczne sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 31.12.2019 r., 31.12.2020 r., 31.12.2021 r.,

- badania rocznych sprawozdań finansowych HELIO S.A. sporządzonych wg stanu na dzień 30.06.2020 r., 30.06.2021 r., 30.06.2022 r.

Umowa z Kancelarią Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. będzie zawarta na czas niezbędny do wykonania ww. prac. Wybrana firma audytorska dokonywała dotychczas przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za lata obrotowe 2017/2018 oraz 2018/2019.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-25 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu