STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Atrem S.A. przez ENEA Operator sp. z o.o. na realizację zamówienia pn. ?Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna?, Poniedziałek, 28 października 2019 (14:06)

Raport bieżący nr 62/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Emitenta (Wykonawca) przez ENEA OPERATOR sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) w postępowaniu na realizację zamówienia pn. "Budowy rozdzielni sieciowej 110kV Górka Duchowna?, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 25.10.2019 r.

Wartość oferty Atrem S.A. wynosi 8.170.000,00 zł netto (słownie: osiem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone materiały i zamontowane urządzenia oraz 96 miesięcznej gwarancji na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii WN oraz na przewody fazowe i odgromowe.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-28Andrzej GoławskiPrezes Zarządu