STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIR: Dojście do skutku emisji Obligacji serii S1 zamiennych na akcje i ich przydział, Poniedziałek, 28 października 2019 (14:39)

Raport bieżący nr 89/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?, "Emitent?) informuje, że w związku ze złożeniem propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii S1 zamiennych na akcje Spółki ("Obligacje?), zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.500.000 Obligacji. W związku z powyższym, w dniu 28 października 2019 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/10/2019 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej Uchwały dokonano przydziału 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, o łącznej wartości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-28Tomasz SarapataCzłonek Zarządu
2019-10-28Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu