STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WIK: Zawarcie aneksu do istotnej umowy , Poniedziałek, 28 października 2019 (16:21)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

WIKANA S.A. ("Pożyczkobiorca?) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 30 września 2019 r., że w związku z dokonaniem w dniu 25 października 2019 r. spłaty kwoty 2 mln zł z umowy pożyczki (dalej: "Umowa?) otrzymanej od SANWIL HOLDING S.A. ("Pożyczkodawca?), ww. strony zawarły w dniu 28 października 2019 r. aneks do Umowy, na podstawie którego ustaliły, że pozostała kwota pożyczki, wraz z należnymi odsetkami umownymi, zostanie zwrócona do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pozostałe zapisy Umowy nie uległy zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-28Piotr KwaśniewskiPrezes Zarządu
2019-10-28Paweł Chołota Członek Zarządu