STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT: Prognozy przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto na 2019 rok, Wtorek, 29 października 2019 (09:40)

Zarząd Logintrade S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji w sprawie niewydawania prognozy na temat realizacji wyników finansowych na 2019r.

Przyczyną braku podawania prognozy wyników finansowych na rok 2019 jest spodziewana w niedługim czasie konsolidacja wyników finansowych Spółki z wynikami spółek zależnych, których rozwój sprawia, że uzyskiwane przez nie przychody i zyski zbliżają się do poziomu istotności wyznaczonego przez politykę rachunkowości Spółki Logintrade SA. W tej sytuacji podawanie prognoz w obecnym czasie byłoby w ocenie Zarządu niemiarodajne i utrudniłoby z perspektywy inwestora ocenę i analizę przeprowadzanych zmian.

Po przeprowadzeniu i opublikowaniu wyników skonsolidowanych Zarząd zamierza powrócić do podawania informacji o prognozach wyników finansowych w roku 2020.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Wudarzewski - Prezes Zarządu
Michał Szlachcic - Wiceprezes Zarządu