STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TDX: Zezwolenie na przywrócenie akcjom formy dokumentu, Wtorek, 29 października 2019 (17:39)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2019 z dnia 9 września 2019 r., Zarząd Techmadex S.A. ("Spółka?) informuje, że na podstawie komunikatu z 45. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF?) z dnia 29 października 2019 r. opublikowanego na stronie internetowej KNF w tym samym dniu oraz dostępnego na dzień niniejszego raportu bieżącego na stronie internetowej KNF (www.knf.gov.pl), Spółka powzięła wiadomość, że w dniu 29 października 2019 r. KNF podjęła decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 19 listopada 2019 r.

Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF Spółka zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW?) o wykluczenie akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW?) o ustanie uczestnictwa Spółki w KDPW oraz wycofanie z depozytu wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29Dariusz GilPrezes Zarządu