STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOW: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019 r., Wtorek, 29 października 2019 (18:24)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Tower Investments S.A. (Emitent), zgodnie z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r., na dzień 12 listopada 2019 roku.

Pierwotna data publikacji ww. raportu była ustalona na dzień 20 listopada 2019 r., zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 1/2019.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2019 nie ulegają zmianie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-29BARTOSZ KAZIMIERCZUKPREZES ZARZĄDU