STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MLS: Zawarcie znaczącej umowy, Środa, 30 października 2019 (17:06)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki ML SYSTEM S.A. ("Spółka?) informuje, że w dniu 30 października 2019 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych za kwotę 26 732 400,00 złotych netto. Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: "Quantum Glass ? cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.

Łączna wartość umów zawartych z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 28 192 000,00 złotych netto.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30Dawid CycońPrezes Zarządu