STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACT: Wykreślenie wierzytelności z tytułu dywidendy ze spisu wierzytelności , Środa, 30 października 2019 (17:36)

Raport bieżący nr 51/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono Spółce nieprawomocne postanowienia z dnia 8 października 2019 r., 11 września 2019 r., 13 września 2019 r. na podstawie, których Sędzia Komisarz wykreślił w całości ze spisu wierzytelności sporządzonego w postępowaniu sanacyjnym Spółki wierzytelności przysługujące akcjonariuszom akcji na okaziciela, z tytułu dywidendy za rok 2015.

W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w ocenie Sędziego Komisarza skorzystanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dłużnika z prawa do wypłaty zysku, wobec zaistnienia okoliczności wpływających na ograniczenie możliwości bieżącego regulowania swoich zobowiązań przez Spółkę (tj. prowadzenie określonych postępowań podatkowych) było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.).

Na przedmiotowe postanowienie Spółka wniesie stosowne zażalenie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-30 Piotr Bieliński
2019-10-30 Sławomir Harazin