STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PFL: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, Czwartek, 31 października 2019 (11:09)

Raport bieżący nr 44/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019. Zostanie on opublikowany 29 listopada 2019 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku ustalony był na dzień 6 listopada 2019.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-10-31KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT