STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FER: Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 48/2019, Czwartek, 31 października 2019 (15:12)

Raport bieżący nr 48/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, że w treści raportu bieżącego nr 48/2019 nastąpiła oczywista omyłka pisarka polegająca na wskazaniu, że: "oferta złożona przez FERRUM S.A. o wartości ok. 21,3 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 90,8 mln zł netto według kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert?, podczas gdy powinno być: "oferta złożona przez FERRUM S.A. o wartości ok. 21,3 mln euro brutto, co stanowi równowartość ok. 90,9 mln zł brutto według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert?.

Jednocześnie Spółka informuje, że wartość netto oferty złożonej przez Spółkę w postępowaniu wykonawczym organizowanym przez GAZ-SYSTEM o którym mowa w ww. raporcie bieżącym wynosi ok. 17,3 mln euro netto, co stanowi równowartość ok. 73,9 mln zł netto według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 48/2019 nie ulega zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2019-10-31Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka