STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CPG: podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży nieruchomości , Czwartek, 31 października 2019 (16:30)

Raport bieżący nr 41/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Capital Park S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka?) informuje, że w dniu 31 października 2019 r. spółka zależna od Spółki, tj. Hazel Investments Sp. z o.o. podpisała niewiążący list intencyjny z prywatnym inwestorem w sprawie sprzedaży przez Hazel Investments Sp. z o.o. na rzecz inwestora lub podmiotu wskazanego przez inwestora (łącznie "Inwestor?) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Franciszka Klimczaka 1 wraz z prawem własności budynku biurowego wzniesionego na nieruchomości ("Transakcja?), a tym samym rozpoczęła negocjacje warunków Transakcji.

Cena i pozostałe warunki Transakcji zostaną ustalone w toku negocjacji pomiędzy stronami i będą zależne od wielu czynników, w szczególności od czynników ekonomicznych oraz wyników badania prawnego, technicznego, finansowego, komercyjnego i środowiskowego.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, Spółka przewiduje, że uzgodnienie warunków Transakcji i zawarcie umowy dotyczącej realizacji Transakcji może nastąpić do końca stycznia 2020 r.

Inwestorowi została przyznana wyłączność prowadzenia negocjacji dotyczących Transakcji na warunkach wskazanych w liście intencyjnym.

Pozostałe warunki listu intencyjnego, w tym odnoszące się do warunków realizacji Transakcji, nie odbiegają od postanowień standardowo stosowanych dla tego typu dokumentów.

Potencjalna Transakcja, jeżeli zostanie uzgodniona i zrealizowana, ze względu na jej przewidywaną wartość będzie istotną transakcją dla Hazel Investments Sp. z o.o.,spółki zależnej od Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-10-31Jan MotzPrezes Zarządu