STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LTS: Umorzenie postępowania sądowego w spawie uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Wale Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku, Piątek, 1 listopada 2019 (18:12)

Raport bieżący nr 36/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku Grupa LOTOS S.A. ("Spółka?) informuje, że Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sądowego w sprawie uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2018 roku wobec zawarcia przez strony ugody, w której powód cofa pozew oraz zrzeka się roszczeń objętych postępowaniem.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-01 Mateusz Aleksander Bonca Prezes Zarządu
2019-11-01 Jarosław Kawula Wiceprezes Zarządu