STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Treść uchwał podjętych na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 4 listopada 2019 r. , Poniedziałek, 4 listopada 2019 (14:57)

Raport bieżący nr 33/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 4 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-04Jan PoświataPrezes Zarządu
2019-11-04Alina MazurczykProkurent

Plik do pobrania