STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ PRIMETECH S.A. w dniu 4 listopada 2019 r. , Poniedziałek, 4 listopada 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 34/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 4 listopada 2019 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani byli akcjonariusze posiadający łącznie 11 447 157 akcji dających 11 447 157 głosów.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 listopada 2019 r.:

1. FAMUR S.A. ? 11 431 625 głosów, co stanowiło 99,86 % na tym NWZ oraz 73,23 % ogólnej liczby głosów;

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-04Jan PoświataPrezes Zarządu
2019-11-04Alina MazurczykProkurent