STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F, Poniedziałek, 4 listopada 2019 (15:57)

Raport bieżący nr 15/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, że w związku z Uchwałą Nr 1131/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Aiton Caldwell S.A., Emitent w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2019 r. złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w/w akcji.

Proponowany dzień pierwszego notowania został wskazany na 14 listopada 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-04Rafał PietrzakPrezes Zarządu