STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2019 r., Poniedziałek, 4 listopada 2019 (16:20)

Zarząd MBF Group S.A. (?Emitent?) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. Nowy termin przekazania raportu kwartalnego Emitent określa na 14 listopada 2019 r.


Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu