STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DOM: DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Wtorek, 5 listopada 2019 (07:33)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży1 154 486904 979 267 949212 761
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży334 106246 547 77 54457 963
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej212 196123 482 49 24929 031
Zysk/(strata) brutto211 727123 686 49 14129 079
Zysk/(strata) netto170 33298 199 39 53323 087
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży983 593651 790 228 286153 236
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży282 116194 987 65 47745 842
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej193 884100 366 44 99923 596
Zysk/(strata) brutto281 169119 356 65 25828 061
Zysk/(strata) netto243 46799 049 56 50723 286
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania