STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT: Powołanie Pana Ireneusza Tomeckiego do Rady Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. , Wtorek, 5 listopada 2019 (14:48)

Raport bieżący nr 21/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku ? Białej informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MANGATA HOLDING S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ireneusza Tomeckiego.

WYKSZTAŁCENIE

Pan Ireneusz Tomecki ukończył:

1999-2000 Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Studium Zarządzania i Marketingu według programu MBA

1993-1994 Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku ? Bankowość.

1991 Politechnikę Śląską w Gliwicach, Praca doktorska z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu

1984-1988 Politechnikę Śląską w Gliwicach ? Wydział Górniczy, Specjalność Projektowanie i Budowa Kopalń

1981 1984 Liceum Ogólnokształcące im K.Miarki w Mikołowie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

IX 2017 ? nadal Politechnika Śląska - Adiunkt

VII.2017 ? nadal CFO&Cofounder iGrid Technology Sp z o.o

VI.2015 ? nadal Cofounder Profildent S.C.

XII.2013-VI2017 Zastępca prezesa ds. operacyjnych (COO) Famur S.A. w Katowicach

XII.2010-XII.2013 Wiceprezes zarządu (CSO) Famur S.A. w Katowicach

III.2010- XII.2010 Prezes zarządu PEMUG S.A. w Katowicach

II 2008 ? II.2010 Dyrektor Finansowy ? Famur S.A. w Katowicach

IV 2008 ? VI 2008 Prezes Zarządu - Famur International Trade S.A. w Katowicach

I 2005 ? III 2008 Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Katowicach

IX 2004 ? XII 2004 Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Sosnowcu

IX 1997 ? XI 2004 Dyrektor Oddziału Regionalnego w Katowicach? INVEST-BANK S.A.

VI 1997 ? VIII 1997 Dyrektor Oddziału w Katowicach - INVEST-BANK S.A.

V 1993 ? VIII 1997 Dyrektor Oddziału w Bielsku-Białej - INVEST-BANK S.A.

XI 1992 ? VI 1996 Specjalista (0,125 etatu) - Bank Staropolski S.A.

VI 1992 - IV 1993 Kierownik Filii w Bielsku-Białej - INVEST-BANK S.A.

XI 1986 ? II 1993 Laborant, Konstruktor, Asystent, Adiunkt - Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Organizacji i Zarządzania Zespół Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.

Pan Ireneusz Tomecki posiada doświadczenie zawodowe w obszarach:

1.Finansów

Prowadzenie finansów spółek w tym spółek giełdowych oraz grup kapitałowych. Restrykcyjne prowadzenie finansów wraz z nowatorskimi w Polsce instrumentami finansowymi pozwoliło na wypracowanie zasad bezpiecznego i efektywnego zarządzania finansami spółek grupy kapitałowej Famur S.A.

2.Business Development

Budowa team?ów sprzedażowych zarówno na rynku polskim jak światowym. Rozwój rynków sprzedaży Europa, Azja, Ameryka Północna i Południowa. Budowa sieci sprzedaży i sieci serwisowej. Negocjacje z kluczowymi klientami.

3.Restrukturyzacji spółek przemysłowych

Restrukturyzacja aktywów i pasywów spółki. Tworzenie strategii. Optymalizacja działalności spółki lub zakładu. Integracja operacyjna w firmie wielozakładowej Przeprowadzenie zmian.

Pan Ireneusz Tomecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie złożone przez Pana Ireneusza Tomeckiego stanowi załącznik do raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Katarzyna KopytowskaPełnomocnik

Plik do pobrania