STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RAF: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r., Środa, 6 listopada 2019 (09:48)

Raport bieżący nr 30/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAMET S.A. informuje, iż następuje zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowa-nego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r. Raport zostanie opublikowany w dniu 13.11.2019 r.

Poprzedni termin przekazania przedmiotowego raportu wyznaczony był na dzień 22.11.2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie in-formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warun-ków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego pań-stwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06E. Longin Wons Prezes ZarząduE. Longin Wons
2019-11-06Maciej Michalik Wiceprezes ZarząduMaciej Michalik