STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Informacja o zawarciu umowy na badanie sprawozdania finansowego, Środa, 6 listopada 2019 (10:55)

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w wykonaniu uchwały Rady Nadzorczej nr 1/10/2019 z dnia 30 października 2019 r., w dniu dzisiejszym, tj. 6 listopada 2019 r. Spółka zawarła z wybranym przez Radę Nadzorczą biegłym rewidentem - firmą audytorską ESO Audit spółka cywilna z siedzibą przy Al. Grunwaldzkiej 103 A, 80-244 Gdańsk wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3472 umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.


Podstawa prawna:


§ 3 ust. 1 pkt. 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Rafał Pietrzak - Prezes Zarządu