STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWL: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rawlplug S.A. ze spółką zależną Koelner ? Inwestycje Budowlane sp. z o.o., Środa, 6 listopada 2019 (11:09)

Raport bieżący nr 25/2019

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Rawlplug Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Emitent?), działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o planowanym połączeniu ze spółką Koelner ? Inwestycje Budowlane sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 1-4 Kodeksu spółek handlowych został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2019 z dnia 16 października 2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej Emitenta: www.rawlplug.pl w zakładce: Relacje Inwestorskie / Raporty bieżące oraz na stronie internetowej Koelner ? Inwestycje Budowlane sp. z o.o.: www.koelner-inwestycje-budowlane.pl.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o ww. połączeniu odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku, o czym Emitent poinformował na swojej stronie internetowej: www.rawlplug.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia, stosownie do wymogu wynikającego z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych oraz raportem bieżącym nr 23/2019 w dniu 21 października 2019 roku.

Planowane połączenie spółek Rawlplug S.A. i Koelner ? Inwestycje Budowlane sp. z o.o. to kolejny etap uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Rawlplug S.A., które poprzez wyeliminowanie zbędnych procesów przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, co przełoży się na wzrost efektywności działania Grupy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Piotr KopydłowskiCzłonek Zarządu ds finansowych

Plik do pobrania