STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Atrem S.A. przez Miasto Poznań na realizację zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. ?Muzeum Enigmy w Poznaniu?., Środa, 6 listopada 2019 (14:15)

Raport bieżący nr 63/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. (dalej także zwany Emitentem) informuje, iż w dniu 6 listopada 2019 r. powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum z udziałem Emitenta jako Wykonawcy w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum) ? Firma Budowlana Dota sp. z o.o. sp.k. (Partner Konsorcjum)- New Amsterdam sp. z o. o. (Partner Konsorcjum) przez Miasto Poznań (Zamawiający), w postępowaniu na realizację zamówienia pn. "Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Muzeum Enigmy w Poznaniu?.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 23.770.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Szacowany udział prac przypisanych Atrem S.A. w łącznej wartości prac realizowanych przez Konsorcjum wynosi 28%.

Emitent poinformuje niezwłocznie osobnym raportem o podpisaniu umowy z Zamawiającym, określającej szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Andrzej GoławskiPrezes Zarządu