STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PEO: Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji podporządkowanych, Środa, 6 listopada 2019 (15:39)

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank?) niniejszym informuje, iż w dniu 6 listopada 2019 r. Zarząd Banku podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji podporządkowanych ("Obligacje?). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu oraz jest uzależniona od sytuacji na rynku obligacji. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki emisji Obligacji, tj. m.in. dzień wykupu, dzień wcześniejszego wykupu, oprocentowanie oraz cena emisyjna, będą analogiczne jak w przypadku obligacji serii D wyemitowanych przez Bank w dniu 4 czerwca 2019 r. ("Obligacje Serii D?). Bank podejmie działania w celu asymilacji Obligacji z Obligacjami Serii D.

Obligacje zostaną wyemitowane w jednej serii. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów.

Rozważany termin rozpoczęcia emisji Obligacji to listopad 2019 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ? informacja poufna


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Tomasz KubiakWiceprezes Zarządu Banku
2019-11-06Paweł RzeźniczakDyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy