STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GPW: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Środa, 6 listopada 2019 (16:39)

Raport bieżący nr 28/2019

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ("Spółka?, "GPW?) informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 27/2019 z dnia 10 października 2019 roku, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §18 ust. 5 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 23 w dniu 17 czerwca 2019 r., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 10 października 2019 r.

Podstawa prawna:

§ 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Marek DietlPrezes Zarządu
2019-11-06Dariusz KułakowskiCzłonek Zarządu

Plik do pobrania