STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKP: Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych Grupy PKP CARGO za 9 miesięcy 2019 oraz korekta prognozy wyniku EBITDA, Środa, 6 listopada 2019 (18:27)

Raport bieżący nr 52/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 9 miesięcy 2019 r.:

- przychody z działalności operacyjnej ? 3 616,6 mln zł;

- EBIT ? 182,8 mln zł;

- zysk netto ? 98,7 mln zł;

- EBITDA ? 713,1 mln zł (w tym wpływ MSSF 16 ok. 97,3 mln zł);

- masa towarowa ? 82,2 mln ton.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 9 miesięcy 2019 r. zaplanowana jest na dzień 21 listopada 2019 r.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2019 z dnia 20 marca 2019 roku "Publikacja prognozy EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019?, Zarząd Spółki PKP CARGO, po przeanalizowaniu skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych za 9 miesięcy 2019 r. oraz sytuacji na rynku kolejowych przewozów towarowych, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowaną prognozę wyniku EBITDA Grupy PKP CARGO na rok 2019 w wysokości ok. 925 mln zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-06Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2019-11-06Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. Finansowych