STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PTH: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r., Czwartek, 7 listopada 2019 (14:30)

Raport bieżący nr 35/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PRIMETECH S.A. (dalej: Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2019, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. z dnia 29 listopada 2019 r. na dzień 26 listopada 2019 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07 Jan Poświata Prezes Zarządu
2019-11-07Jakub DzierzęgaWiceprezes Zarządu