STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PFL: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Group S.A., Czwartek, 7 listopada 2019 (15:03)

Raport bieżący nr 45/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka?) niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2019 Spółka otrzymała oświadczenie Pana Zbigniewa Prokopowicza o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 7 listopada 2019.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-07KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT