STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASE: ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019, Czwartek, 7 listopada 2019 (17:21)

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE
Przychody ze sprzedaży605 776448 874 140 597105 531
Zysk z działalności operacyjnej73 67649 642 17 10011 671
Zysk brutto75 32054 930 17 48112 914
Zysk za okres sprawozdawczy61 81345 089 14 34610 601
Zysk za okres sprawozdawczy przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej61 05944 793 14 17110 531
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej54 08756 783 12 55313 350
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(66 293)(36 980)(15 386)(8 694)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(15 485)(23 799)(3 594)(5 595)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)149 817164 88734 25538 346
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR) 1,180,86 0,270,20
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN/EUR)1,180,86 0,270,20
WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Przychody z działalności holdingowej47 34423 70210 9885 572
Przychody z działalności operacyjnej6 8236 1711 5841 451
Zysk działalności operacyjnej38 22315 9998 8713 761
Zysk brutto39 00416 9529 0533 985
Zysk za okres sprawozdawczy36 58415 5448 4913 654
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej11 41916 472 2 650 3 873
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej(20 766)4 223 (4 820)993
Środki pieniężne z działalności finansowej(13 626)(26 976)(3 163)(6 342)
Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe (okresem porównywalnym jest 31.12.2018)13 97136 9443 194 8 592
Zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,700,300,160,07
Rozwodniony zysk za okres sprawozdawczy na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,700,300,160,07
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Plik do pobrania