STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZMT: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego., Czwartek, 7 listopada 2019 (18:09)

Raport bieżący nr 10/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ("Emitent"), działając na podstawie § 80 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz.757), informuje, że skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2019 roku, zostanie opublikowany w dniu 12 listopada 2019 roku. Początkowo, data publikacji powyższego raportu, określona była na 25 listopada 2019 roku (raport bieżący nr 1/2019).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-07Adrian SmejaWiceprezes zarządu ds finansowych
2019-11-07Rafał KomorowskiProkurent