STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AIT: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F, Piątek, 8 listopada 2019 (12:48)

Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii F, w dniu 8 listopada 2019 r. podjął Uchwałę Nr 1164/2019, w której określił dzień 14 listopada 2019 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 175.460 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, pod warunkiem dokonania w dniu 14 listopada 2019 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczył je kodem PLATCDL00013. Akcje te notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "AITON? i oznaczeniem "AIT?.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Rafał PietrzakPrezes Zarządu