STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MGT: Korekta raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 7.11.2019 r. , Piątek, 8 listopada 2019 (12:54)

Raport bieżący nr 22/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku ? Białej informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego nr 22/2019 z dnia 7.11.2019 r. w ten sposób, że zmienia temat raportu z:

"Stanowisko Zarządu Spółki MANGATA HOLDING S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MANGATA HOLDING S.A. ogłoszonego przez Capital MBO sp. z o.o.?

na

"Stanowisko Zarządu Spółki MANGATA HOLDING S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji MANGATA HOLDING S.A. ogłoszonego przez BI 7 sp. z o.o.?

Powyższa korekta jest związana z oczywistą omyłką pisarską. Pozostała treść raportu, jako prawidłowa i odnosząca się do BI 7 sp. z o.o. jako podmiotu wzywającego do zapisywania się na sprzedaż akcji MANGATA HOLDING S.A., pozostaje bez zmian.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Leszek JuraszPrezes Zarządu