STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

APT: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator, Piątek, 8 listopada 2019 (14:33)

Raport bieżący nr 57/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, nr 34/2018 oraz nr 54/2018 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o.

Na mocy zawartego aneksu zmianie ulegnie sposób zabezpieczenia należności Banku, w ten sposób, że:

- w miejsce hipoteki umownej łącznej do kwoty 26 mln zł ustanowionej na nieruchomościach należących do FAP Pafal SA oraz Apator Mining sp. z o. o., położonych odpowiednio w Świdnicy i Pszowie, nastąpi ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 26 mln zł na nieruchomości należącej do Apator SA położonej w Ostaszewie, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00107379/7,

- w miejsce przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości należących do FAP Pafal SA i Apator Mining sp. z o .o., nastąpi przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości Apator SA położonej w Ostaszewie, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00107379/7.

Powyższe działania służą porządkowaniu majątku Grupy Apator w celu ewentualnej sprzedaży nieruchomości.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-08Mirosław KlepackiPrezes Zarządu
2019-11-08Jolanta DombrowskaProkurent