STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MBF: Zawarcie umowy z Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy, Piątek, 8 listopada 2019 (17:00)

Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 7 listopada 2019 r. została zawarta umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z firmą Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie. Zawarcie umowy podyktowane jest zamiarem wprowadzenia wszystkich akcji serii G i H Emitenta do obrotu zorganizowanego w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Krassowski - Prezes Zarządu